SRPŠ

Vážení rodiče/ zákonní zástupci,

na nástěnce jsou k nahlédnutí stanovy Spolku rodičů a přátel při MŠ Jitřní 424/4. Zaplacením příspěvku do fondu SRPŠ se stáváte jeho členy.  Kontakt na SRPŠ (srps.ms.jitrni@centrum.cz) je po celý rok uveden v šatnách jednotlivých tříd vedle nástěnek.

Spolek zajišťuje:

  • Komunikaci rodičů se školkou
  • Obstarávání drobných dárků pro děti pro různé příležitosti
  • Financování divadélek
  • Financování celodenního výletu
  • Podporuje další drobné školní akce

 

Platba do fondu SRPŠ bude tento rok rozdělena do tří kategorií z důvodu zavedených opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 ve školním roce 2019/2020.

Informace s přesnou částkou k platbě a číslo bankovního účtu budou vyvěšeny v každé třídě co nejdříve.

Vzhledem k tomu, že se nemůže konat tradiční třídní schůzka MŠ, musím navrhnout členy SRPŠ tímto písemným způsobem.

Spolek SRPŠ v roce 2020/2021:

Předseda: Eva Konečková (štěňata)

Pokladník: Mariana Stojkovová (štěňata)

Eva Kubíčková (broučci)

Krčilová (berušky)

Lenka Kolaříková (koťata)

Pakliže máte k tomuto složení výboru nějaké připomínky, popř. máte-li nějaké další dotazy ohledně SRPŠ, ozvěte se na email SRPŠ.

 

Výkonný výbor SRPŠ

srps.ms.jitrni@centrum.cz

 

 

Schůzka SRPŠ

            dne 29.9. (úterý) v 16:30 se bude konat na zahradě školky schůze spolku rodičů a přátel školy při MŠ Jitřní.

Program:

  1. Schválení účetní uzávěrky za šk. rok 2019/2020
  2. Plán výdajů na šk. rok 2020/2021
  3. Volba nového předsedy, pokladníka a členů výkonného výboru SRPŠ
  4. Diskuse

 

Vzhledem ke koronavirové situaci se bude schůzka konat za přísných hygienických opatření. Prosím, vybavte se rouškami a přineste si vlastní propisku k podpisu prezenční listiny.

 

Vážení členové SRPŠ při MŠ Jitřní,

souvislosti s opatřeními kolem nemoci COVID-19 nemohly být ve školce uskutečněny některé akce, které se konají každý rok (celodenní výlet, pasování předškoláků atd.). Na základě rozhodnutí vedení Spolku bylo rozhodnuto o naložení se zbývajícím nevyužitým příspěvkem takto:

Dětem, které zůstávají ve školce i následující školní rok bude převedena částka 500 Kč do dalšího školního roku, následná platba za nový školní rok 2020/2021 bude tedy jen 700 Kč.

případě, že dítě nastoupilo do školky až v druhé polovině školního roku, bude převedena částka 300 Kč, tyto budou tedy platit příští školní rok 900 Kč do fondu SRPŠ.

Dětem, které nepokračují dále v mateřské škole příští rok bude poukázána částka 500 Kč na účet zpět. Pakliže nastoupilo Vaše předškolní dítě v polovině roku 300 Kč.

Peníze se budou vracet postupně na účet plátce, prosím o strpení.

Kdo nebude pokračovat ve školce a platil příspěvek SRPŠ osobně, nechť se ozve na email: srps.ms.jitrni@centrum.cz, v případě jakýchkoliv dotazů taktéž.

Výbor SRPŠ