Provoz MŠ

PŘÍCHODY A ODCHODY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:

RÁNO:                          6,30 –   8,30hod.

V POLEDNE:            12,30 – 13,00hod.

ODPOLEDNE:          15,00 – 17,00hod.

 • dodržujte příchody a odchody
 • budova uzamčena z bezpečnostních a provozních důvodů
 • pokud potřebujete přijít mimo vymezený čas, nahlaste to  ráno své paní učitelce
 • po vyzvednutí dětí se z bezpečnostních důvodů (stavba) nezdržujte v prostorách mateřské školy i na zahradě

  

PROVOZ

pokud nemáte vážný důvod (lékař) voďte děti do školky nejpozději do 8,30h. Pozdějším příchodem rušíte děti v již započaté činnosti a zároveň ohrožujete jejich bezpečnost. Protože je paní učitelka musí nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře!

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí. I ,,pouhá rýma“ se v dětském kolektivu velmi snadno a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY

 •       POHODLNÉ OBLEČENÍ –  třída: tepláky, kraťasy,zástěrku, sukninebo šatičky, tričko, vycházka: vhodné oblečení dle počasí
 •       NÁHRADNÍ SPODNÍ KALHOTKY, PONOŽKY, PUNČOCHÁČE,TRIČKO, PLÁŠTĚNKA (v pytli v šatně a vše podepsané)
 •       IGELITOVÁ TAŠKA (v pytli v šatně)
 •       PYŽAMO (podepsané)
 •       10 KUSŮ PAPÍROVÝCH KAPESNÍKŮ,UBROUSKY,  VYSOUVACÍ LEPIDLO  (odevzdat p.učitelkám ve třídě)

  

DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

aneb CO BY MĚLO DÍTĚ ZNÁT A UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY

 

 1. Předškolák by měl mít osvojeny základní pohybové dovednosti (chůze, běh, skok, lezení)
Co to znamená? Dítě umí zdolat překážku lezením, přeskokem, udrží rovnováhu, skáče po
jedné noze, chytá a hází míč, přeskakuje přes švihadlo, zvládá jednoduchý rytmický pohyb
(cvičení s říkankou, s hudebním doprovodem).
 1. Předškolák by měl znát a dodržovat základní pravidla slušného chování, zvládat
odloučení od rodičů
Co to znamená? Dítě umí pozdravit, vyká dospělým, poděkuje. Respektuje pokyny a
požadavky dospělých (rodičů, učitelů, vychovatelek). Umí se ovládat (bez křiku a pláče),
dokáže splnit jednoduchý úkol (např. vyřídit vzkaz).
 1. Předškolák by měl mít dobré řečové dovednosti a srozumitelnou výslovnost
Co to znamená? Dítě správně vyslovuje všechny hlásky (výjimkou může být r a ř, ale jen
pokud dítě zároveň vyslovuje správně l), vyjadřuje se celými větami, pojmenovává věci
kolem sebe, vypráví, co vidělo a prožilo.
 1. Výslovnost je velmi důležitá! Jakákoli vada či porucha řeči může dítěti ztížit nácvik čtení a psaní.
Předškolní věk je pro logopedickou péči optimální, tato doba by se neměla promeškat! Veškolním věku jsou již nápravy zdlouhavé a složitější.
Pokud dítě nezvládlo výslovnost několika hlásek, bývá mu doporučován odklad školní docházky. Nejčastější vadou bývá patlavost – nesprávná výslovnost sykavek, l, r a ř.
 1. Předškolák by měl být zručný
Co to znamená? Drží správně tužku, kreslí čáry, kruhy, vlnovky, obloučky, smyčky, čtverce, obdélníky aj., trhá papír, stříhá, lepí, modeluje, staví si se stavebnicemi. Umí si zapnout zip, knoflíky, zavázat tkaničky.
 1. Předškolák by měl umět rozlišovat jednotlivé hlásky ve slově, poznat barvy, tvary předmětů
 1. Předškolák by měl mít předčíselné představy
Co to znamená? Dítě počítá po jedné, ukazuje na prstech daný počet prvků (min. do šesti), porovnává množství, třídí věci do skupin. Rozumí pojmům: vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, nahoře, dole, první, poslední, dnes, včera, zítra.
 1. Předškolák by se měl umět soustředit aspoň 10 min, pamatovat si říkanky, básničky, písničky
 1. Předškolák by se měl k ostatním chovat přátelsky a ohleduplně
 2. Předškolák by měl znát jména svých rodičů a adresu
 3. Předškolák by se měl umět sám převlékat, uklízet si své věci, dodržovat hygienické návyky