MŠ  Jitřní 2/424   Praha 4

 

Souhlas s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

Od 18.3.2020 je MŠ UZAVŘENA do odvolání! (Provoz má jen pro integrované záchranné složky viz. výše v souhlasu s přerušením…)

Pozor změna :
Školné za březen Vám bude vráceno na účty po skončení přerušeného provozu.  
V případě, že byste požadovali vrácení ihned začátkem dubna, pište své žádosti výhradně naší p. hospodářce na e-mail : msjitrni@volny.cz,  kde uveďte jméno dítěte a školku, do které dochází. Alikvótní část školného za měsíc březen : 370,- Kč.
Děkujeme za pochopení.

Pokud budou mateřské školy ještě v dubnu  uzavřené, školné se platit nebude.

Pozastavte platby školného a stravného.

Přeplatky se budou vracet. v červenci.

Žádost o vystavení OČR posílejte prosím e-mailem na adresu: msjitrni@volny.cz  

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!!!!

Aktuální informace o prázdninovém provozu mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 4 (dále jen „MŠ“) v červenci a srpnu 2020.

 

V souvislosti s aktuální situací vzniklou v návaznosti na šíření nemoci COVID-19 Městská část Praha 4 rozhodla o zajištění provozu vybraných mateřských škol nejen v měsíci červenci, ale i v srpnu.

ČERVENEC:

Po projednání s ředitelkami MŠ se Rada městské části Praha 4 usnesla dne 11. 12. 2019 na schválení provozu MŠ v období červenec 2020 tak, že v období od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 se přerušuje provoz MŠ s výjimkou Školy Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠS (MŠ Kaplická), MŠ Na Chodovci, ZŠ a MŠ Sdružení (objekt – Družstevní ochoz), MŠ Voráčovská, MŠ Mezivrší, MŠ Němčická.

V případě, že rodiče nebo zákonní zástupci v měsíci červenci nemají zajištěnu péči pro své dítě navštěvující v průběhu roku MŠ zřizovanou MČ Praha 4, jsou pro ně primárně připraveny shora uvedené MŠ dle níže uvedených oblastí:

Oblast Budějovická

Škola Kavčí hory, Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 – pracoviště Kaplická

(pro děti z MŠ Kaplická při Škole Kavčí hory, MŠ Fillova, MŠ Matěchova, MŠ Přímětická, MŠ 4 pastelky – objekt Sedlčanská, MŠ Trojlístek –objekt Točitá)

Oblast Spořilov

Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540

(pro děti z MŠ Na Chodovci, MŠ Svojšovická, MŠ V Zápolí – pracoviště V Zápolí i Na Lánech, MŠ Spořilovská –objekty Jihozápadní i Trenčínská)

Oblast Michle

Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 – pracoviště Družstevní ochoz

(pro děti z Družstevního ochozu při ZŠ a MŠ Sdružení, MŠ Mendíků při ZŠ a MŠ Mendíků, MŠ Zahrádka při ZŠ a MŠ Ohradní, MŠ K Podjezdu, MŠ Trojlístek –objekt Hudečkova)

Oblast Nusle

Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2

(pro děti z MŠ Voráčovská, MŠ BoTa – objekty Boleslavova i Křesomyslova i Táborská, Na Bučance, MŠ 4 pastelky –objekty Kotorská i Plamínkové)

Oblast Braník

Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15

(pro děti z MŠ Mezivrší, MŠ Jílovská, MŠ Jitřní, MŠ Na Zvoničce, MŠ Trojlístek –objekt Bezová)

Oblast Krč

Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16

(pro děti z MŠ Němčická, MŠ Alšovy sady, Krčská MŠ –objekty Tajovského i Kukučínova)

 

SRPEN:

Rada městské části Praha 4 se po projednání s ředitelkami MŠ usnesla dne 11. 3. 2020 na schválení provozu MŠ v období srpen 2020 tak, že v období od 3. 8. 2020 do 28. 8. 2020se přerušuje provoz MŠ s výjimkou MŠ Fillova, MŠ Jílovská a MŠ Trojlístek – objekt Točitá. Výše uvedené oblasti určené pro měsíc červenec se v měsíci srpnu neuplatňují.

Zároveň se tímto ruší realizace plánovaných letních sportovních kempů v měsíci srpnu pro děti z MŠ zřizovaných MČ Praha 4.

Přehlednou tabulku o provozu MŠ v období letních prázdnin naleznete níže.

Provoz mateřských škol v období červenec – srpen 2020
1. týden 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden
1.7. – 3.7. *6.7. – 10.7. 13.7. – 17.7. 20.7. – 24.7. 27.7. – 31.7. 3.8. – 7.8. 10.8. – 14.8. 17.8. – 21.8. 24.8. – 28.8.
Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540  

Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11

 

školné:                   595,- Kč

stravné:                   36,- Kč  /den (3 – 6 let)

39,- Kč  / den (OŠD)**

školné: 960,- Kč
stravné: 40,- Kč /den (3 – 6 let)
42,- Kč /den (OŠD)**
Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16  

Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

 

školné:                  700,- Kč

stravné:                  37,- Kč  /den (3 – 6 let)

40,- Kč  / den (OŠD)**

školné: 950,- Kč
stravné: 40,- Kč /den (3 – 6 let)
43,- Kč /den (OŠD)**
Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15  

Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4

(pracoviště Točitá 38)

 

školné:                   903,- Kč

stravné:                   36,- Kč/den (3 – 6 let)

38,- Kč  / den (OŠD)**

školné: 973,- Kč
stravné: 33,- Kč /den (3 – 6 let)
36,- Kč /den (OŠD)**
Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2  

 

školné: 1 190,- Kč
stravné: 36,- Kč /den (3 – 6 let)
39,- Kč /den (OŠD)**
Škola Kavčí hory, Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 (pracovištěKaplická 841)  
školné: 609,- Kč
stravné: 38,- Kč /den (3 – 6 let)
41,- Kč /den (OŠD)**
Základní a mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 (pracoviště Družstevní ochoz)  
školné: 427,- Kč
stravné: 39,- Kč /den (3 – 6 let)
40,- Kč /den (OŠD)**
Poznámky:
* 6.7. 2020 – státní svátek

** děti s odkladem šk.docházky

 

 

PŘIHLÁŠKY A TERMÍN JEJICH ODEVZDÁNÍ:

Přihlášky do prázdninového provozu v jednotlivých MŠ na měsíc červenec a srpen jsou k dispozici na webových stránkách vašich kmenových škol a zde.

Vyplněné přihlášky k prázdninovému provozu pro oba měsíce odevzdávejte do svých kmenových  mateřských škol do 15. 4. 2020 včetně, a to dle instrukcí ředitelky školy. Předpokládáme preferenci dálkové formy. Nejlépe elektronicky nebo v zalepené obálce do schránky do dané MŠ, kam své dítě chcete umístit.

S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci je možné, že dojde ke změnám. Sledujte webové stránky Městské části Praha 4 a webové stránky jednotlivých škol.

 

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA BESEDU –

TÉMA: Rozvoj matematiky dle anglického vzdělávání a čas pro hru a učení, dle anglického vzorce

KDY: PÁTEK 25.10.2019 v 8,30 hodin

KDE: Zahrada MŠ (při nepříznivém počasí v MŠ)

 

Prosím, omlouvejte své děti na e-mail: omluvymsjitrni@seznam.cz

 

KROUŽKY 2019/2020

kroužky začínají od 30.9.2019

PONDĚLÍ Fotbalová abeceda             venku a zima     tělocvična ZŠ

15,00 – 15,45h.

Děti na startu      4.TŘÍDA

15,45h. – 16,30hod.

ÚTERÝ   Dancing Cajons   3.TŘÍDA

15,45 – 16,30h.

STŘEDA   ANGLIČTINA        1.TŘÍDA

15,30 – 16,15h.

16,15 – 16,45h.

ČTVRTEK VÝTVARNÝ KROUŽEK 2.TŘÍDA

13,00 – 15,00h.

15,00 – 16,00h.

PÁTEK

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY

 .      POHODLNÉ OBLEČENÍ

       třída: tepláky, kraťasy, sukně, šatičky, tričko

vycházka: vhodné oblečení dle počasí

.      NÁHRADNÍ SPODNÍ KALHOTKY,

      PONOŽKY, PUNČOCHÁČE,TRIČKO,

       PLÁŠTĚNKA (v pytli v šatně a vše podepsané)

.      IGELITOVÁ TAŠKA (v pytli v šatně)

.      PYŽAMO (podepsané)

   

 

PŘÍCHODY A ODCHODY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:

RÁNO:                         6,30–   8,30hod.

V POLEDNE:            12,30 – 13,00hod.

ODPOLEDNE:          15,00 – 17,00hod.

–          dodržujte příchody a odchody

–          budova uzamčena z bezpečnostních a provozních důvodů

–          pokud potřebujete přijít mimo vymezený čas, nahlaste to

           ráno své paní učitelce

–          po vyzvednutí dětí se z bezpečnostních důvodů

          nezdržujte v prostorách mateřské školy i na zahradě

   

PROVOZ

pokud nemáte vážný důvod (lékař) voďte děti

do školky nejpozději do 8,30h. Pozdějším příchodem

rušíte děti v již započaté činnosti a zároveň ohrožujete

jejich bezpečnost. Protože je paní učitelka musí

nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře!

 

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí.

I ,,pouhá rýma“ se v dětském kolektivu velmi snadno

a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


               NON-STOP Domain Scanning


              FireWall is ON


            AntiMalware is ON

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

23 47 49 56 58 60 70 81 90 93 100 110 112 116 120 122 125 132 135 160