Aktuality

Vnitřní řád školy – úprava pro prázdninový provoz v MŠ Jitřní ve dnech od 1.7. do 31.7.2020 (pro přihlášené děti)

Provozní doba školy :  7:00 – 17.00 hodin

 Co je nutné, aby dítě mělo s sebou do MŠ:

 • podepsaná plastová láhev s pitím
 • vhodné sportovní oblečení pro pobyt venku, oblečení na převlečení
 • žádné osobní hračky, plyšáky

 

Docházka dětí :

 •  děti přivádějí a odvádějí rodiče nebo jimi písemně   pověřené dospělé osoby přímo paní učitelkám (prosíme o dodržení určených osob z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a možnosti ověření totožnosti určené osoby)
 •  do MŠ docházejí děti zdravé, za zdravotní stav dětí jsou odpovědní rodiče
 •  dítě si po příchodu umyje ruce
 • svačina bude ve třídách v 8,45h. a odcházet ven na zahradu budou děti nejpozději do 9,15h.
 • ve třídách se nebudou dělat s dětmi rozcvičky, pohybové hry ( vše na zahradě)

 

 • po obědě odpočinek na lehátku, odpolední svačina 13,45 – 14,00h. Do 14,15h. odchod na zahradu
 • před odchodem na zahradu učitelky kontrolují dětem lahve s pitím, aby měly děti dostatek pití (doplní vodou)
 • při nepříznivém počasí jsou děti ve svých třídách

Příchod do MŠ : 7:008:30h.

Po obědě :       12:30 – 13:00h.

Odpoledne :     14:15 – 17:00h.

V Praze dne 1.7.2020

 

Termín informační schůzky pro rodiče přijatých dětí:

ve středu 17. 6. 2020 od 16. 00 hodin v mateřské škole v prostředním pavilónu v 1.třídě u broučků za dodržení veškerých hygienických opatření. 

 

Prosím, omlouvejte své děti na e-mail: omluvymsjitrni@seznam.cz

 

Rada městské části Praha 4 usnesením číslo 11R-379/2020 ze dne 3.6.2020 schválila zajištění provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec – srpen 2020 následovně:

 • v termínu od 1.7. do 31.7.2020 zajištění provozu ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4
 • v termínu od 3.8. do 21.8.2020 zajištění provozu v MŠ Fillova, MŠ Jílovská, MŠ Trojlístek (objekt Točitá) a ve škole Kavčí Hory (objekt Kaplická)
 • v termínu od 24.8. do 31.8.2020 přerušení provozu všech mateřských škol (pro přihlášené)
 • od 1.9.2020 provoz všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

 

Informace o  obnovení provozu školy v době od 25.5. do 30.6.2020

Zde si můžete stáhnout čestné prohlášení – covid-19

 

Prosíme rodiče, o nahlášení docházky dětí (v období 25.5. – 30.6.2020)

do 15.5.2020 na e-mail MŠ :       omluvymsjitrni @seznam.cz

 

Mimořádná opatření MŠ Jitřní 25.5. – 30.6.2020

Vstup do areálu mateřské školy pro zákonné zástupce, bude možný pouze s rouškou, je nutné, aby rodiče dodržovali dostatečné rozestupy ( 2 metry) a minimalizovali shromažďování

Co je nutné, aby dítě mělo s sebou do MŠ:       

 • denně čistá rouška
 • podepsaná plastová láhev s pitím
 • vhodné sportovní oblečení pro pobyt venku, převlečení do třídy
 • žádáme rodiče, aby dětem v tomto mimořádném provozu nedávali žádné osobní hračky, plyšáky

Provoz MŠ:

Od 25.5. – 30.6.2020 bude provoz MŠ :                                 7,00 – 17,00h.

Ranní příchod do MŠ je nutný dodržovat:                             7,00 –   8,30h.

 • U vstupu do dětských šaten si doprovod dítěte vydesinfikuje ruce a odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění , pokud je dítě léčeno s respiračním onemocněním ( např. alergie), je nutné toto oznámit písemně do přiloženého Čestného prohlášení
 • Při absenci dítěte delší než 1 týden , bude nutné Čestné prohlášení znovu vyplnit
 • Do MŠ je přijato pouze zcela zdravé dítě
 • V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinnen si dítě okamžitě vyzvednout z MŠ
 • Před vstupem do třídy bude učitelkou změřena dítěti teplota, poté si dítě řádně umyje ruce tekutým mýdlem
 • Rodiče nebudou vstupovat do umýváren dětí a ani do třídy
 • Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek
 • V celém areálu MŠ bude zvýšená frekvence čištění a desinfekce

V Praze dne: 11.5.2020

 

 • Rodiče dětí, kteří jste žádali o odklad školní docházky na školní rok 2020/2021  – NEZAPOMEŇTE – doložit originál odkladu školní docházky do 30.6.2020.

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA BESEDU –

TÉMA: Rozvoj matematiky dle anglického vzdělávání a čas pro hru a učení, dle anglického vzorce

KDY: PÁTEK 25.10.2019 v 8,30 hodin

KDE: Zahrada MŠ (při nepříznivém počasí v MŠ)

 

 

KROUŽKY 2019/2020

kroužky začínají od 30.9.2019

PONDĚLÍ Fotbalová abeceda             venku a zima     tělocvična ZŠ

15,00 – 15,45h.

Děti na startu      4.TŘÍDA

15,45h. – 16,30hod.

ÚTERÝ   Dancing Cajons   3.TŘÍDA

15,45 – 16,30h.

STŘEDA   ANGLIČTINA        1.TŘÍDA

15,30 – 16,15h.

16,15 – 16,45h.

ČTVRTEK VÝTVARNÝ KROUŽEK 2.TŘÍDA

13,00 – 15,00h.

15,00 – 16,00h.

 
PÁTEK    

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY

 .      POHODLNÉ OBLEČENÍ

       třída: tepláky, kraťasy, sukně, šatičky, tričko

vycházka: vhodné oblečení dle počasí

.      NÁHRADNÍ SPODNÍ KALHOTKY,

      PONOŽKY, PUNČOCHÁČE,TRIČKO,

       PLÁŠTĚNKA (v pytli v šatně a vše podepsané)

.      IGELITOVÁ TAŠKA (v pytli v šatně)

.      PYŽAMO (podepsané)

   

 

PŘÍCHODY A ODCHODY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:

RÁNO:                         6,30–   8,30hod.

V POLEDNE:            12,30 – 13,00hod.

ODPOLEDNE:          15,00 – 17,00hod.

–          dodržujte příchody a odchody

–          budova uzamčena z bezpečnostních a provozních důvodů

–          pokud potřebujete přijít mimo vymezený čas, nahlaste to

           ráno své paní učitelce

–          po vyzvednutí dětí se z bezpečnostních důvodů

          nezdržujte v prostorách mateřské školy i na zahradě

   

PROVOZ

pokud nemáte vážný důvod (lékař) voďte děti

do školky nejpozději do 8,30h. Pozdějším příchodem

rušíte děti v již započaté činnosti a zároveň ohrožujete

jejich bezpečnost. Protože je paní učitelka musí

nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře!

 

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí.

I ,,pouhá rýma“ se v dětském kolektivu velmi snadno

a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.