MŠ  Jitřní 2/424   Praha 4

Aktuálně k mateřským školám a rozvolňování:

Konkrétní podmínky provozu mateřských škol – počty dětí, režim nošení roušek, provoz školních kuchyní apod., budou stanoveny po obdržení pokynů od ministerstev zdravotnictví a školství, informace zde uvedeme

Rada MČ Praha 4 na svém posledním zasedání dne 22. 4. 2020  schválila dva materiály, které jsou důležité pro provoz MŠ v nejbližších měsících:

 1. Usnesení č. 8R-299/2020 – RMČ Praha 4 souhlasí s obnovením provozu v MŠ zřizovaných MČ Praha 4 s účinností od 25. 5. 2020 za předpokladu splnění podmínek stanovených příslušnými státními orgány (viz příloha v plném znění)Usnesení 8R-299-2020 – obnovení provozu v MŠ.pdf (45992)
 2. Usnesení č. 8R-298/2020 – RMČ Praha 4 rozhodla změnit své předchozí rozhodnutí týkající se provozu MŠ v červenci 2020 tak, že v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2020 bude zajištěn provoz ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 4 (viz příloha v plném znění).Usnesení 8R-298-2020 – změna provozu MŠ v červenci 2020.pdf (51093)

Součástí obou výše uvedených usnesení je doporučení, aby (s ohledem na mimořádnou situaci) služeb MŠ využívali pro své děti ti zákonní zástupci, jejichž osobní přítomnost na jejich pracovišti je nezbytná. V souladu s tímto paní starostka apeluje na rodiče, aby docházku svých dětí do MŠ pečlivě zvážili – https://www.praha4.cz/Praha-4-obnovi-provoz-svych-materskych-skol-1.html.

Srpnový provoz MŠ, stejně jako provoz ŠD, bude dle vývoje epidemiologické situace řešen následně.

 

Informace o  obnovení provozu školy v době od 25.5. do 30.6.2020

Zde si můžete stáhnout čestné prohlášení – covid-19

Zvýšená opatření při koronavirové epidemii

 

Prosíme rodiče, o nahlášení docházky dětí (v období 25.5. – 30.6.2020)

do 15.5.2020 na e-mail MŠ :       omluvymsjitrni @seznam.cz

 

Mimořádná opatření MŠ Jitřní 25.5. – 30.6.2020

Vstup do areálu mateřské školy pro zákonné zástupce, bude možný pouze s rouškou, je nutné, aby rodiče dodržovali dostatečné rozestupy ( 2 metry) a minimalizovali shromažďování

Co je nutné, aby dítě mělo s sebou do MŠ:       

 • denně čistá rouška
 • podepsaná plastová láhev s pitím
 • vhodné sportovní oblečení pro pobyt venku, převlečení do třídy
 • žádáme rodiče, aby dětem v tomto mimořádném provozu nedávali žádné osobní hračky, plyšáky

Provoz MŠ:

Od 25.5. – 30.6.2020 bude provoz MŠ :                                 7,00 – 17,00h.

Ranní příchod do MŠ je nutný dodržovat:                             7,00 –   8,30h.

 • U vstupu do dětských šaten si doprovod dítěte vydesinfikuje ruce a odevzdá Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění , pokud je dítě léčeno s respiračním onemocněním ( např. alergie), je nutné toto oznámit písemně do přiloženého Čestného prohlášení
 • Při absenci dítěte delší než 1 týden , bude nutné Čestné prohlášení znovu vyplnit
 • Do MŠ je přijato pouze zcela zdravé dítě
 • V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinnen si dítě okamžitě vyzvednout z MŠ
 • Před vstupem do třídy bude učitelkou změřena dítěti teplota, poté si dítě řádně umyje ruce tekutým mýdlem
 • Rodiče nebudou vstupovat do umýváren dětí a ani do třídy
 • Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek
 • V celém areálu MŠ bude zvýšená frekvence čištění a desinfekce

V Praze dne: 11.5.2020

 

 • Rodiče dětí, kteří jste žádali o odklad školní docházky na školní rok 2020/2021  – NEZAPOMEŇTE – doložit originál odkladu školní docházky do 30.6.2020.

 

 

 

Zápis do MŠ: proběhne v termínu od 2. 5. -16. 5. 2020, více informací v kolonce Zápis!!!

 

 

Souhlas s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4

Od 18.3.2020 je MŠ UZAVŘENA do odvolání! (Provoz má jen pro integrované záchranné složky viz. výše v souhlasu s přerušením…)

Pozor změna :
Školné za březen Vám bude vráceno na účty po skončení přerušeného provozu.  
V případě, že byste požadovali vrácení ihned začátkem dubna, pište své žádosti výhradně naší p. hospodářce na e-mail : msjitrni@volny.cz,  kde uveďte jméno dítěte a školku, do které dochází. Alikvótní část školného za měsíc březen : 370,- Kč.
Děkujeme za pochopení.

Pokud budou mateřské školy ještě v dubnu  uzavřené, školné se platit nebude.

Přeplatky se budou vracet v srpnu.

Žádost o vystavení OČR posílejte prosím e-mailem na adresu: msjitrni@volny.cz  

 

S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci je možné, že dojde ke změnám. Sledujte webové stránky Městské části Praha 4 a webové stránky jednotlivých škol.

 

27.4.2020

Rada MČ Praha 4 na svém posledním zasedání dne 22. 4. 2020  schválila dva materiály, které jsou důležité pro provoz MŠ v nejbližších měsících:

 

Aktuality k prázdninám v MŠ

    Prázdniny v červenci budou koncipovány jinak – info viz. níže
 • Usnesení č. 8R-298/2020 – RMČ Praha 4 rozhodla změnit své předchozí rozhodnutí týkající se provozu MŠ v červenci 2020 tak, že v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2020 bude zajištěn provoz ve všech MŠ zřizovaných MČ Praha 4 (viz příloha v plném znění).Usnesení 8R-298-2020 – změna provozu MŠ v červenci 2020.pdf (51093)
 • Usnesení č. 8R-299/2020 – RMČ Praha 4 souhlasí s obnovením provozu v MŠ zřizovaných MČ Praha 4 s účinností od 25. 5. 2020 za předpokladu splnění podmínek stanovených příslušnými státními orgány (viz příloha v plném znění). Usnesení 8R-299-2020 – obnovení provozu v MŠ.pdf (45992)

Součástí obou výše uvedených usnesení je doporučení, aby (s ohledem na mimořádnou situaci) služeb MŠ využívali pro své děti ti zákonní zástupci, jejichž osobní přítomnost na jejich pracovišti je nezbytná. V souladu s tímto paní starostka apeluje na rodiče, aby docházku svých dětí do MŠ pečlivě zvážili – https://www.praha4.cz/Praha-4-obnovi-provoz-svych-materskych-skol-1.html.

Srpnový provoz MŠ, stejně jako provoz ŠD, bude dle vývoje epidemiologické situace řešen následně. V současné době předpokládáme provoz ve vybraných MŠ.

 

UPOZORĚNÍ!!! ZMĚNY V ORGANIZACI PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU VYHRAZENY !!!

Prázdninový provoz škol bude ještě předmětem řešení ve spolupráci se zřizovatelem, do konce měsíce dubna zde budou aktualizovány informace o případných změnách, které by měly být  reakcí na současné potřeby vzhledem ke vzniklé situaci s pandemií.

 

VÁŽENÍ RODIČE,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA BESEDU –

TÉMA: Rozvoj matematiky dle anglického vzdělávání a čas pro hru a učení, dle anglického vzorce

KDY: PÁTEK 25.10.2019 v 8,30 hodin

KDE: Zahrada MŠ (při nepříznivém počasí v MŠ)

 

Prosím, omlouvejte své děti na e-mail: omluvymsjitrni@seznam.cz

 

KROUŽKY 2019/2020

kroužky začínají od 30.9.2019

PONDĚLÍ Fotbalová abeceda             venku a zima     tělocvična ZŠ

15,00 – 15,45h.

Děti na startu      4.TŘÍDA

15,45h. – 16,30hod.

ÚTERÝ   Dancing Cajons   3.TŘÍDA

15,45 – 16,30h.

STŘEDA   ANGLIČTINA        1.TŘÍDA

15,30 – 16,15h.

16,15 – 16,45h.

ČTVRTEK VÝTVARNÝ KROUŽEK 2.TŘÍDA

13,00 – 15,00h.

15,00 – 16,00h.

PÁTEK

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLKY

 .      POHODLNÉ OBLEČENÍ

       třída: tepláky, kraťasy, sukně, šatičky, tričko

vycházka: vhodné oblečení dle počasí

.      NÁHRADNÍ SPODNÍ KALHOTKY,

      PONOŽKY, PUNČOCHÁČE,TRIČKO,

       PLÁŠTĚNKA (v pytli v šatně a vše podepsané)

.      IGELITOVÁ TAŠKA (v pytli v šatně)

.      PYŽAMO (podepsané)

   

 

PŘÍCHODY A ODCHODY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY:

RÁNO:                         6,30–   8,30hod.

V POLEDNE:            12,30 – 13,00hod.

ODPOLEDNE:          15,00 – 17,00hod.

–          dodržujte příchody a odchody

–          budova uzamčena z bezpečnostních a provozních důvodů

–          pokud potřebujete přijít mimo vymezený čas, nahlaste to

           ráno své paní učitelce

–          po vyzvednutí dětí se z bezpečnostních důvodů

          nezdržujte v prostorách mateřské školy i na zahradě

   

PROVOZ

pokud nemáte vážný důvod (lékař) voďte děti

do školky nejpozději do 8,30h. Pozdějším příchodem

rušíte děti v již započaté činnosti a zároveň ohrožujete

jejich bezpečnost. Protože je paní učitelka musí

nechat ve třídě a jít Vám odemknout dveře!

 

Zároveň žádáme, posuzujte uvážlivě zdravotní stav vašich dětí.

I ,,pouhá rýma“ se v dětském kolektivu velmi snadno

a rychle rozšíří a ohrožuje zdraví všech.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


               NON-STOP Domain Scanning


              FireWall is ON


            AntiMalware is ON

Počasí Praha 1 - Slunečno.cz

10 15 18 27 35 44 54 56 69 70 78 84 92 101 118 124 137 142 149 163