Platby

Pro školní rok 2020/2021
Stravné :     760,- Kč
Číslo účtu    35- 2000840359/0800
Variabilní symbol: přidělené číslo
Školné :       750,- Kč
Číslo účtu     2000840359/0800
Variabilní symbol: přidělené číslo od paní hospodářky
Neplatí děti, které ve školním roce 2020/2021
( od 1.9.2020 do 31.8.2021) dosáhnou 6-ti let a děti s odkladem školní docházky.
Do zprávy pro příjemce prosím uvést jméno dítěte.
Školné i stravné je splatné do 25. předcházejícího měsíce ( první platba do 25. srpna, poslední do 25. května )
Vyúčtování  na konci června.
stravné:     3 –   6 let         38,-Kč
                   7 – 10 let         40,-Kč
Od 1.6.2020 došlo ke zvýšení stravného
děti 3-6       38,-
děti 7-10     40,-
V Praze dne 28.5.2020