Platby

Od 1.6.2020 dochází ke zvýšení stravného
děti 3-6       38,-
děti 7-10     40,-
V Praze dne 28.5.2020
 
Stravné :     700,- Kč
Číslo účtu    35- 2000840359/0800
Variabilní symbol: přidělené číslo
Školné :       680,- Kč
Číslo účtu     2000840359/0800
Variabilní symbol: přidělené číslo od paní hospodářky
Neplatí děti, které ve školním roce 2019/2020
( od 1.9.2019 do 31.8.2020) dosáhnou 6-ti let a děti s odkladem školní docházky.
Do zprávy pro příjemce prosím uvést jméno dítěte.
Školné i stravné je splatné do 25. předcházejícího měsíce ( první platba do 25. srpna, poslední do 25. května )
Vyúčtování  na konci června.
 
stravné:     3 – 6let         35,-Kč
                  7 – 10let        36,-Kč