Platby

Vážení rodiče,

ode dne 1.5.2022 dochází ke zdražení obědů

děti 3-6              45,- Kč

děti 7-10            48,- Kč

Platby za stravné nenavyšujte, většina rodičů má přeplatky.

                                                Vedoucí ŠJ Nerudová

Pro školní rok 2022/2023
Stravné :     900,- Kč
Číslo účtu    35- 2000840359/0800
Variabilní symbol: přidělené číslo
Školné :       680,- Kč
Číslo účtu     2000840359/0800
Variabilní symbol: přidělené číslo od paní hospodářky
Neplatí děti, které ve školním roce 2022/2023
( od 1.9.2022 do 31.8.2023) dosáhnou 6-ti let a děti s odkladem školní docházky.
Do zprávy pro příjemce prosím uvést jméno dítěte.
Školné i stravné je splatné do 25. předcházejícího měsíce ( první platba do 25. srpna, poslední do 25. května )
Vyúčtování  na konci června.
stravné:     3 –   6 let         45,-Kč
                   7 – 10 let         48,-Kč

ředitelka:       736 487 401

hospodářka: 776 268 968