241 718 673
msjitrni@volny.cz

Jitřní 2/424 Praha 4

Platby  v mateřské  škole Jitřní 424/2, Praha 4

Stravné :     680,- Kč

Číslo účtu    35- 2000840359/0800

Variabilní symbol: datum narození dítěte

Školné :       490,- Kč

Číslo účtu     2000840359/0800

Variabilní symbol: datum narození dítěte

Neplatí děti, které ve školním roce 2016/2017

( od 1.9.2016 do 31.8.2017) dosáhnou 6-ti let

Do zprávy pro příjemce prosím uvést jméno dítěte.

Školné i stravné je splatné do 25. předcházejícího měsíce

( první platba do 25. srpna, poslední do 25. května )

Vyúčtování  na konci června.

 

stravné:     3 – 6let         34,-Kč

                  7 – 10let        35,-Kč